ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ส.ค. 2564    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 5
  19 ส.ค. 2564    เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 8
  22 ก.ค. 2564    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 4
  17 ก.ค. 2564    เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 8
  15 ก.ค. 2564    คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา 4
  14 ก.ค. 2564    คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 8
  17 มิ.ย. 2564    คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 9
  16 มิ.ย. 2564    คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงวปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 9
  15 เม.ย. 2564    คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 8
  18 มี.ค. 2564    เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 9
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 317394 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -