ITA อบต.หนองหลวง
E-service
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 มี.ค. 2566    เจาะบ่อม.6 1
  21 มี.ค. 2566    เจาะบ่อม.7 1
  21 มี.ค. 2566    เจาะบ่อม.20 1
  15 มี.ค. 2566    ปรับเกรดม.2 1
  15 มี.ค. 2566    รางระบายน้ำม.2(ค้างจ่าย) 1
  15 มี.ค. 2566    รางระบายน้ำม13 (ค้างจ่าย) 1
  14 มี.ค. 2566    เจาะบ่อม.18 1
  14 มี.ค. 2566    ประกาศปรับเกรดม.17 2
  14 มี.ค. 2566    ลูกรังม.2 2
  14 มี.ค. 2566    ลูกรังม.14(1)(ข้อบัญญัติ) 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 421858 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -