ITA อบต.หนองหลวง
E-service
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 เม.ย. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 115
  7 เม.ย. 2566    คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง 88
  10 มี.ค. 2566    คู่มือการลงโทษทางวินัย 89
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 421848 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -