ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2563    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 38
  21 ก.พ. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 43
  31 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 49
  24 ม.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 57
  24 ม.ค. 2563    ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 79
  21 มิ.ย. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 395
  21 มิ.ย. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 100
  21 มิ.ย. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 159
  21 มิ.ย. 2562    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 92
  21 มิ.ย. 2562    มาตรการป้องกันการรับสินบน 59

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 82074 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -