ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2566    เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 57
  21 ต.ค. 2565    การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 48
  21 ต.ค. 2565    การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 45
  22 ส.ค. 2565    ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล. ม.14 บ.หนองสวรรค์ 87
  22 ส.ค. 2565    ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล. ม.14 บ.หนองสวรรค์ 90
  26 ก.ค. 2565    เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 140
  5 มิ.ย. 2565    ลงประชาคมทั้ง 20 หมู่บ้าน ใน ต.หนองหลวง 150
  22 เม.ย. 2565    การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 251
  19 ม.ค. 2565    นโยบายไม่รับของขวัญ 124
  15 ธ.ค. 2564    การบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 150

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 412835 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -