องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(๑ ตุลาคม๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา [ 2 เม.ย. 2567 ]9
2 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดหนองคาย(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]9
3 ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ในการสอบเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 15 ก.พ. 2567 ]13
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]14
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]10
6 ให้พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 22 พ.ย. 2566 ]7
7 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 [ 6 ก.ย. 2566 ]2
8 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 14 ก.พ. 2566 ]48
9 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ส.ค. 2565 ]166
10 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 23 ส.ค. 2565 ]158
11 เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2565 ]3
12 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ส.ค. 2565 ]123
13 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 8 มิ.ย. 2565 ]173
14 #ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 30 พ.ค. 2565 ]173
15 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 21 เม.ย. 2565 ]155
16 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]131
17 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 14/2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]150
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]245
19 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 13/2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]114
20 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 12/2564 [ 12 ก.ย. 2564 ]68
 
หน้า 1|2