องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง


ที่อยู่ :  หมู่ 7  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์43120


เบอร์โทร : 042-414921  โทรสาร : 042-414921


Email : admin@nongluanglocal.go.th


http://www.nongluanglocal.go.th

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง