องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 19 ก.พ. 2567 ]10
2 RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 26 ม.ค. 2567 ]38
3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]56
4 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ต.ค. 2566 ]54
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]61
6 การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]120
7 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]113
8 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2565 ]62
9 เขตพื้นที่ปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่ได้ [ 14 พ.ย. 2565 ]42
10 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ต.ค. 2565 ]107
11 ข้อมูลตลาดนัดในตำบลหนองหลวง [ 19 ต.ค. 2565 ]47
12 ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 13 ต.ค. 2565 ]43
13 ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล. ม.14 บ.หนองสวรรค์ [ 22 ส.ค. 2565 ]140
14 ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล. ม.14 บ.หนองสวรรค์ [ 22 ส.ค. 2565 ]147
15 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย [ 26 ก.ค. 2565 ]204
16 ลงประชาคมทั้ง 20 หมู่บ้าน ใน ต.หนองหลวง [ 5 มิ.ย. 2565 ]208
17 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 เม.ย. 2565 ]344
18 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 19 ม.ค. 2565 ]166
19 การบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ [ 15 ธ.ค. 2564 ]188
20 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง [ 6 ก.ย. 2564 ]144
 
หน้า 1|2|3