องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย [ 24 เม.ย. 2567 ]13
2 การวเ ิ คราะห ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 [ 2 เม.ย. 2566 ]56
3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 มี.ค. 2566 ]54
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 24 ธ.ค. 2563 ]127
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 24 ธ.ค. 2563 ]159