องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี [ 15 ก.พ. 2567 ]22
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2566 ]82
3 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 เม.ย. 2565 ]186
4 การก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 10 เม.ย. 2565 ]157
5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ? มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]200
6 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 4 เม.ย. 2565 ]175
7 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2565 ]166
8 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 22 มี.ค. 2565 ]165
9 รายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 22 มี.ค. 2565 ]170
10 แผนพัฒนาบุคคล [ 16 ก.พ. 2565 ]184
11 กลยุทธ์บุคลากร [ 15 ก.พ. 2565 ]150
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 14 ก.พ. 2565 ]146
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 10 ก.พ. 2565 ]53
14 การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]46
15 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ต.ค. 2563 ]60