องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 13 มี.ค. 2567 ]13
2 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล [ 6 มี.ค. 2567 ]14
3 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 15 ก.พ. 2567 ]12
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2567 ]15
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย [ 21 เม.ย. 2566 ]64
6 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลหวง [ 20 มี.ค. 2566 ]40
7 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 8 มี.ค. 2566 ]38
8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน [ 15 ก.พ. 2566 ]39
9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน [ 17 ม.ค. 2566 ]40