องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2567 ]15
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 6 มี.ค. 2567 ]11
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2567 ]13
4 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำ มาตรฐานทางคุณธรรม [ 18 ก.พ. 2566 ]40
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ก.พ. 2566 ]41
6 พระราชบัญญัติ [ 9 ก.พ. 2566 ]36
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2566 ]38
8 เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2566 ]36
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2566 ]39