องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 28 ส.ค. 2564 ]171
2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 ส.ค. 2564 ]141
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 22 ก.ค. 2564 ]139
4 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 17 ก.ค. 2564 ]151
5 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา [ 15 ก.ค. 2564 ]143
6 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 14 ก.ค. 2564 ]152
7 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 17 มิ.ย. 2564 ]146
8 คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงวปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 16 มิ.ย. 2564 ]145
9 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 15 เม.ย. 2564 ]143
10 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 18 มี.ค. 2564 ]143