องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 12 มี.ค. 2567 ]14
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570 ) [ 1 ก.พ. 2567 ]8
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 2 เม.ย. 2566 ]66
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [ 15 มี.ค. 2566 ]150
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 17 ก.พ. 2566 ]151
6 รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2566 ]153
7 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ [ 17 เม.ย. 2565 ]144
8 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]150
9 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบรายงาน 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ? มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]160
10 รายงานผลการป้องกันการทุจริต [ 21 มี.ค. 2565 ]163
11 แผนป้องกันการทุจริต [ 18 มี.ค. 2565 ]162
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 17 มี.ค. 2565 ]171
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ2565 รอบ 6 เดือน [ 14 มี.ค. 2565 ]128
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]49
15 แผนการป้องกันการทุจริต [ 9 ก.พ. 2565 ]35
16 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 9 ก.พ. 2565 ]42
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ2564 รอบ 6 เดือน [ 18 พ.ย. 2564 ]44
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ? ๒๕๖๔) [ 31 ต.ค. 2561 ]63