องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 12 ก.พ. 2567 ]19
2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 13 มี.ค. 2566 ]189
3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]173
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]192
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 5 ม.ค. 2564 ]207
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 5 ม.ค. 2564 ]186
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา4ปี [ 21 พ.ย. 2561 ]149
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ? ๒๕๖๔ ) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) [ 20 พ.ย. 2561 ]135
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 พ.ย. 2561 ]148
10 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) [ 31 ต.ค. 2559 ]149