องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองหลวง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.หนองหลวง [ 20 เม.ย. 2565 ]160
2 พระราชกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา2550 [ 12 มี.ค. 2565 ]148
3 พระราชกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา2560 [ 12 มี.ค. 2565 ]192
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 [ 12 มี.ค. 2565 ]150
5 ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อปท [ 12 มี.ค. 2565 ]183
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน [ 12 มี.ค. 2565 ]199
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.พ. 2565 ]217
8 มาตรา7(4)มติครม.ข้อบังคับฯ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก1เมษายน58 [ 31 ม.ค. 2561 ]218
9 มาตรา7(3)สถานที่ติดต่อ [ 31 ม.ค. 2561 ]173
10 คำสั่งคสช.10/2559 [ 31 ม.ค. 2561 ]178
11 คำสั่งคสช.34/2558 [ 31 ม.ค. 2561 ]103