องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 66-67 [ 10 เม.ย. 2567 ]19
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]32
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครวงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 [ 27 ก.ย. 2566 ]21
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน ม.6 [ 27 ก.ย. 2566 ]19
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครวงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 16 [ 27 ก.ย. 2566 ]17
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]24
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]22
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]21
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]25
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]18
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]84
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครวงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 14 [ 16 มี.ค. 2566 ]50
13 ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัจ้างโครงการขุดลอกหนองแสง บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 [ 16 ก.พ. 2566 ]61
14 ประกาศผลการจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการขุดลอกห้วยเป บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2566 ]58
15 ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ประจำปี 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 8 ก.พ. 2566 ]49
16 ประกาศผู้ชนะผลการจัดซ์้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 8 ก.พ. 2566 ]44
17 ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 15 (จ่ายขาดเงิรสะสม) [ 8 ก.พ. 2566 ]51
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครวงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแบง หมู่ที่ 2 [ 17 ม.ค. 2566 ]47
19 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2566 ]48
20 ประกาศผู้ชนะผลการจัดซือ้จัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยพุง บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 7 ประจำปี 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 29 ธ.ค. 2565 ]55
 
หน้า 1|2