องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 
E-service

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ติดต่อ เวลาทำการ สำหรับเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์: 042-414921 E- mail: admin@nongluanglocal.go.th ผู้ดูแลระบบ only admin
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์