ITA อบต.หนองหลวง
E-service
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 มี.ค. 2566    แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย 11
  21 ก.พ. 2566    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปี 2565 17
  14 ก.พ. 2566    ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (อบต.หนองหลวง) อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 14
  17 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 122
  4 เม.ย. 2565    รายงานการดำเนินงานประจำปี 120
  24 มี.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยง 120
  11 ม.ค. 2565    รายงานสถานะเลขที่คำขอ สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ 122
  20 ต.ค. 2564    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 129
  14 ต.ค. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 132
  13 ก.ย. 2563    รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ตำบลหนองหลวง 169

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436105 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -