อบต.หนองหลวง ลงเยี่ยมหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริ...

  อบต.หนองหลวง ร่วมลงเยี่ยมผู้พิการป่วยติดเตียง ราษฎรบ้านวังไฮ หมู่ 10

  ส่วนงานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง อบต.หนองหลวง ลงพื้นที่ดำเนินการ ซ่อมแซมระบบควบคุมประปาในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวง

   กิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike