ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 19 ธ.ค. 2566 ] ..........................................................................................
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ย. 2563 ] ..........................................................................................
ราคากลางรถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ [ 2 พ.ย. 2563 ] ..........................................................................................