โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการกีฬา To be No.1 โซน 2 สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ซึ่


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมัย ชนาราษฏร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหลวง ตลอดจนประชาชนตำบลหนองหลวง ร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬา To be No.1 โซน 2 สัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ซึ่งโรงเรียนบ้านแบง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังไฮ และชุมชนจำนวน 7 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งสามารถแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้สนับสนุน 30,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแบง ตำบลหนองหลวง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานในพิธี และมี นายจรูญ จิตรักษ์ รองนายกอบจ.หนองคาย โดยการมอบหมายของ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท โอกาสนี้นางสมัย ชนาราษฎร์ ได้เป็นเกียรติลงสนามในคู่เปิด ระหว่าง อบต.หนองหลวง vs ผู้นำชุมชน โซน 2 นัดกระชับมิตร พร้อมทั้งได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัวสนับสนุนทีมเยาวชนตำบลหนองหลวงที่ทำการแสดงในพิธีเปิด เพื่อเป็นตัวแทนในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2,000 บาท และมอบเป็นกำลังใจให้ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและผู้ตัดสินเยาวชนกีฬาวอลเลย์บอลคู่ VIP  นายภูเบศก์ นิลเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ซึ่งได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดได้สนับสนุนทีมผู้แสดงเยาวชน 1,000 บาท ด้วยเช่นกัน นายนิรันดร์ ถาละคร สสอ.เฝ้าไร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ
ณ โรงเรียนบ้านแบง ตำบลหนองหลวง