โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมสมุนไพรไทย ตามโครงการกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ดำเนินการจัดโครงการอบรมสมุนไพรไทย ตามโครงการกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลหนองหลวง ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม
โดยมี นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการ และนายเดชอนัน สีดา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง บรรยายพิเศษ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อขบวนการพัฒนาและสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน” พร้อมด้วย วิทยากรผู้เชียวชาญด้านสมุนไพรไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง