โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ดำเนินการ
ประชุมสภา อบต.หนองหลวง สมัยสามัญ
สมัยที่ 2/2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565
โดยมีนายวีระ เพียรไทยสงค์ ประธานสภา อบต.หนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภา พร้อมด้วย นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากว่าที่ ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ ให้โอวาทสมาชิกสภาทุกท่าน เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กลุ่ม 608 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19
หลังจากนั้น นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหลวง ร่วมขอพร รดน้ำดำหัวว่าที่ ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ เพื่อเป็นสิริมงคล ประเพณีที่ดีงามงานในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 พร้อมทั้ง มอบกระเช้าแบร์น และเสื้อเหลือง เพื่อเป็นของที่ระลึก ให้กับท่านนายอำเภอ