โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ร่วมขบวนแห่บุปผชาติ งานเทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565


  เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2565 นางสมัย   ชนาราษฎร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองหลวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สารวัตร พนักงานส่วนตำบลและ พี่น้องชาวตำบลหนองหลวง เข้าร่วมขบวนแห่บุปผชาติ งานเทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565  โดยมี นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน  
        ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์สารวัตร ประชาชนพี่น้องชาวตำบลหนองหลวง ในการจัดขบวนแห่บุปผชาติ  ถนนสายตุง กลองยาว นางรำ วิถีชีวิต และแฟนตาซี แบ่งเป็น 3 ขบวน ซึ่งมีความยาวขบวนประมาณ 500 เมตร ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของอำเภอเฝ้าไร่และชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้