โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


บริจาค อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุม มดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย


วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  โดยการนำของนางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์  จันทวดี หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหลวง ร่วมกับ รพ.สต.หนองหลวง บริจาค อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุม มดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย