โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ 1 ทศวรรษเหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนองคาย


วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสมัย  ชนาราษฎร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลหวง ในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 ทศวรรษเหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคายและวันสตรีสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ล้มเหลวและประสบผลสำเร็จ  
ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ทศวรรษ เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนองคายและวันสตรีสากล ที่จังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับคนดี 1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับอำเภอ , การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและบูททุนชุมชน “รณรงค์สัปดาห์การออมทรัพย์เพื่อการผลิต และวันสตรีสากล” , การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการหนี้ทรงคุณภาพ” และการสาธิต “โอกาสอาชีพที่ชอบ” 4 ฐานอาชีพ มีผู้นำสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีระดับจังหวัด คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 408 คน.  พร้อมทั้ง เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร ของแต่ละอำเภอ ภายในงาน