โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  สภา อบต.หนองหลวง ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562