โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 2561


8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 นายก กระแต ในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เฝ้าไร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สตรี ท่านนายอำเภอเฝ้าไร่ ท่านพัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ส่วนราชการทุกภาคส่วน อวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเฝ้าไร่ เขตโพนพิสัยคณะปกครองท้องที่ เครื้อข่าย กทบ.สถานศึกษา นักเรียนผู้สูงอายุ น้องๆๆสภาเด็กเยาวชนตำบลหนองหลวงคณะ จนท.อบต.หนองหลวงทุกท่าน ร่วมจัดงานวันสตรีสากลอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ภายใต้กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีพได้ สตรีเฝ้าไร่ ร่วมใจปรองดอง รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเช้าเดินรณรงค์ขบวนพาเหรด สร้างสุขภาพ กีฬามวยทะเล ภาคกลางคืนงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ โดยมี นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้เกียติเป็นประธานในพิธี