โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 26 ก.พ. 2565

ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

เคารพธงชาติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2565

ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 10 ก.พ. 2565

โครงการอบรมการจัดทำตุงล้านนา

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2564

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการยากไร้

(ผู้อ่าน 145 คน)

วันที่ 7 ก.ค. 2564

อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี

(ผู้อ่าน 155 คน)

วันที่ 5 ก.ค. 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านที่ถูกไฟไหม้

(ผู้อ่าน 77 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2564

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

(ผู้อ่าน 79 คน)

วันที่ 22 เม.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2563

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

(ผู้อ่าน 334 คน)

วันที่ 8 เม.ย. 2561

กิจกรรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

(ผู้อ่าน 148 คน)

วันที่ 6 เม.ย. 2561

โครงการทบทวน อาสาสมัครป้องกันพลเรือน

(ผู้อ่าน 324 คน)

วันที่ 19 ม.ค. 2561

กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมนำความรู้ OPEN HOUSE

(ผู้อ่าน 280 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561

(ผู้อ่าน 258 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2561

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 227 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2561

กิจกรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 253 คน)

วันที่ 8 ม.ค. 2561

โครงการหน้าสดใส ไร้ถังขยะ

(ผู้อ่าน 243 คน)

วันที่ 30 ธ.ค. 2560

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

(ผู้อ่าน 262 คน)

วันที่ 29 ธ.ค. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 228 คน)

วันที่ 21 ธ.ค. 2560

กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

(ผู้อ่าน 104 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 252 คน)

วันที่ 7 ธ.ค. 2560

กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน

(ผู้อ่าน 201 คน)

No results found

เลื่อนลง