โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 14 ม.ค. 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566

(ผู้อ่าน 15 คน)

วันที่ 13 ก.ค. 2565

เชิญชวนเที่ยวงานกีฬาตำบลหนองหลวง

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 3 ก.ค. 2565

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองหลวง

(ผู้อ่าน 158 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

(ผู้อ่าน 139 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2565

เชิญเที่ยวสวนสาธารณหนองหลวง

(ผู้อ่าน 47 คน)

วันที่ 26 ก.พ. 2565

ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ

(ผู้อ่าน 143 คน)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

เคารพธงชาติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

(ผู้อ่าน 184 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2565

ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ

(ผู้อ่าน 138 คน)

วันที่ 10 ก.พ. 2565

โครงการอบรมการจัดทำตุงล้านนา

(ผู้อ่าน 234 คน)

วันที่ 4 ก.พ. 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1

(ผู้อ่าน 95 คน)

วันที่ 1 ก.ย. 2564

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการยากไร้

(ผู้อ่าน 236 คน)

วันที่ 7 ก.ค. 2564

อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี

(ผู้อ่าน 243 คน)

วันที่ 5 ก.ค. 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านที่ถูกไฟไหม้

(ผู้อ่าน 140 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2564

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

(ผู้อ่าน 148 คน)

วันที่ 22 เม.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2563

(ผู้อ่าน 159 คน)

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

(ผู้อ่าน 467 คน)

วันที่ 8 เม.ย. 2561

กิจกรรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

(ผู้อ่าน 273 คน)

วันที่ 6 เม.ย. 2561

โครงการทบทวน อาสาสมัครป้องกันพลเรือน

(ผู้อ่าน 441 คน)

วันที่ 19 ม.ค. 2561

กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมนำความรู้ OPEN HOUSE

(ผู้อ่าน 397 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561

(ผู้อ่าน 371 คน)

วันที่ 16 ม.ค. 2561

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561

(ผู้อ่าน 265 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 329 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2561

กิจกรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 380 คน)

วันที่ 8 ม.ค. 2561

โครงการหน้าสดใส ไร้ถังขยะ

(ผู้อ่าน 398 คน)

วันที่ 30 ธ.ค. 2560

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

(ผู้อ่าน 392 คน)

วันที่ 29 ธ.ค. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2561

(ผู้อ่าน 351 คน)

วันที่ 21 ธ.ค. 2560

กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

(ผู้อ่าน 314 คน)

วันที่ 19 ธ.ค. 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 392 คน)

วันที่ 7 ธ.ค. 2560

กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน

(ผู้อ่าน 325 คน)

No results found

เลื่อนลง