ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
    รายละเอียดข่าว :

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  จำนวน  ๔  ตำแหน่ง  จำนวน  ๖  อัตรา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓  และได้ดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข) เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
                 

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งจะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่   ๒๖   กุมภาพันธ์    ๒๕๖๓  

    เอกสารประกอบ : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 95234 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -