ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    รายละเอียดข่าว :

                   อ้างถึง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๓๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  ๖   อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑๑ –  ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น  จำนวน  ๖   ราย  นั้น

 

                   บัดนี้  ระยะเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ ให้ผู้มาสมัครสอบตามรายชื่อแนบท้าย เป็นผู้มีสิทธิตามประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างและให้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่   ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  ขอให้ผู้มีสิทธิสอบเข้าสอบตามวันเวลา และสถานที่ตามกำหนดเวลาในประกาศดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบรายใดเข้าสอบสายเกิน ๓๐ นาที ถือว่าไม่มีสิทธิสอบในภาคนั้นๆและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

    เอกสารประกอบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 95236 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -