วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาลงหินทางเข้าบ่อขยะ อบต.หนองหลวง บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายอะคริลิคขอบอลิมิเนียม ไดคัตสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกสำหรับไว้ใช้กับเครื่องพิมพ์ (คอมพิวเตอร์) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง